Logo

Skontaktuj się z nami

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
Ewa Rymska

General Manager
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa, Polska

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.

Stopka redakcyjna


Adres do korespondencji:
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa, Polska

Zarząd:
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o., Remo Bernardi, CEO IMPAG Group
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o., Ewa Rymska, Dyrektor Zarządzający


Kontakt:
Tel: +48 22 418 40 00
Email: infoimpag.pl


Wpis do rejestru:
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, Numer KRS 0000237353,
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
NIP: PL 5213362899, REGON: 140197920

Wysokość kapitału zakładowego 50000 złotych


ECOCERT ÖKO-Control number:
DE-ÖKO-005

News