Logo

Stopka redakcyjna

 

Adres do korespondencji


IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa

 

Zarząd


IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o., Remo Bernardi, CEO IMPAG Group
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o., Ewa Rymska, Dyrektor Zarządzający

 

Kontakt


Tel: +48 22 418 40 00
Email: infoimpag.pl

 

Wpis do rejestru


KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, Numer KRS 0000237353,
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
NIP: PL 5213362899, REGON: 140197920

Wysokość kapitału zakładowego 50000 złotych

 

ECOCERT ÖKO-Control number


DE-ÖKO-005