Logo

Skontaktuj się z nami

IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa, Polska

News

News


02.09.2019

IMPAG otrzymał srebrny status Ecovadis

Grupa IMPAG otrzymała srebrny status EcoVadis za osiągniecia w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla stałego zaangażowania Grupy IMPAG w zrównoważony rozwój, troskę o środowisko oraz etyczne praktyki.

EcoVadis ocenia wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach: środowisko, praktyki pracy, etyka w biznesie oraz zrównoważone praktyki w zakresie zaopatrzenia.

W ten sposób CSR (Corporate Social Responsibility) wykracza poza proste przestrzeganie przepisów i zajmuje się tym, w jaki sposób firmy radzą sobie ze skutkami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi oraz jak kształtują swoje relacje z pracownikami czy partnerami handlowymi. 

Srebrny nota Ecovadis pokazuje, że Grupa IMPAG  jest na właściwej drodze, jeśli chodzi o zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu. 

Wstecz
Srebrny status Ecovadis

News